تنهای تنها

tanhaye tanha

هیچی زیباتر از این نیست

کسی که

قلبش شکسته

اما هنوز

عشقشو باور داره...

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم آذر 1393ساعت 22:56 توسط alone| |

کل دنیا رو هم که داشته باشی.... 

باز هم دلت میخواهد .... 

بعضی وقتها .... 

برای یک لحظه هم  که شده ..... 

همه ی دنیای یک نفر باشی ....

نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 22:30 توسط alone| |

بــــــی خیالمــــــ نشــــــو ...!

حتــــــی اگــــــر مُــــــرده باشــــــم ...

شایــــــد زنــــــده امــــــ کنــــــد نفــــــس مهــــــربــــــان تــــــو ...

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 23:9 توسط alone| |

لبـهایم را به اسارت لبهایت ببر

که من آزادی مطلق می شناسمــش !

و چه خوب مزه ای می دهد

اسارت آغشته به طعم آزادی

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 23:6 توسط alone| |

بی تو شاید بتوانــــــــ در هوای این شهــــر نفس کشید

میانـــــ هیاهوی اینـــــــــــ باد های پاییزیـــ..

ولی نمیتوان دست های یخ زده را < ها > کـــــــــــرد...

آخر تو گرمای نفس های منی نباشــــــی...

من و نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــ هایم سرد میشــــویم.

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 23:5 توسط alone| |

هرچه از دست میرود بگذار برود...
چیزی که به التماس آلوده باشد نمیخواهم
هرچه باشد...
حتی زندگی...

نوشته شده در شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 23:13 توسط alone| |

فکرتنهایی نباش..

تنهایی خودش تنهاست

تنهابه فکر کسی باش

که بی توتنهاست!

نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 22:46 توسط alone| |

لبخندزدن خیلی راحت تره

تابخوای به یکی توضیح بدی

حالت خوب نیست

نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 22:45 توسط alone| |

شایدآرام ترمی شدم

فقط وفقط..

اگرمی فهمیدی..

حرفهایم به همین راحتی که می خوانی..

نوشته نشده اند

...

نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 22:42 توسط alone| |

نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 22:40 توسط alone| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت